Allerslev Kirke / Fællesskab og samvær / Vi plantede et træ . . .
Vi plantede et træ …
En anekdote fortæller, at Martin Luther engang blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen?” Han svarede: ”Så ville jeg plante et æbletræ i dag”.

Allerslev kirke har søndag den 18. juni 2017 afholdt temagudstjeneste i anledning af det meget omtalte 500 års reformationsjubilæum. Kirkegængere og sognepræst vandrede umiddelbart efter gudstjenesten over på annekskirkegården for i fællesskab at plante et æbletræ.

Reformationen gav os et kristent menneskes frihed.
Martin Luther satte mennesket frit, så ethvert døbt menneske herefter er frit stillet til at tolke Biblens ord – og forholde sig til frit til Gud, med andre ord er vi alle præster, fortalte formand for menighedsrådet Kurt Bierbum.

Efter højtideligheden på annekskirkegården afsluttedes søndagen i Munkehuset med hyggeligt samvær, frokost og noget godt øl. Og det måtte ifølge Kurt Bierbum være lige i Luthers ånd.

Graver Bruce Kiely og kirkeværge Erik Ravn Pedersen havde indkøbt et æbletræ ved navn ”Ringkloster kammerjunker”. Træet er både hårdført, kraftigt voksende med stor rund krone – og robust mod skurv, kræft og meldug. Det er oprindelig fundet på herregården Ringkloster ved Skanderborg Sø og menes at være kommer hertil med munke i ældre tid.
Vi ønsker vores nye æbletræ god helse med dets fine placering bag mindestenen om otte søstre og en pater, begravet på Allerslev Sogns annekskirkegård, fra det tidligere Allerslev kloster.