Osted Kirke / Stalden
Man kan leje Stalden i forbindelse med kirkelige handlinger til privat sammenkomst, - se mere under Lejebetingelser.

Osted Sognegård - Stalden

”Stalden” ved Osted Præstegård er bygget for, og vedligeholdes gennem de kirkelige ligningsmidler.
 
Stalden må maksimal rumme 50 personer, dette er bestemt af brandmyndighederne og skal overholdes.
 


Anvendelse af Stalden:
• Til konfirmationsundervisning samt børne- og unge arrangementer
• Til kirkekaffe og – spisninger
• Til kulturelle og fælleskirkelige arrangementer som foredrag, musik- og sangarrangementer
• Til begravelseskaffe i forbindelse med begravelse/bisættelse af sognemedlem fra Osted kirke
• Til lettere arrangementer (f.eks. reception) i forbindelse med dåb og bryllup i Osted Kirke for sognemenighedens medlemmer eller personer med særlig tilknytning til kirken.

Stalden ejes af Osted Menighedsråd, og bruges primært til arrangementer, f.eks:
• Afholdelse af menighedsråds- og udvalgsmøder
• Møder for menigheden arrangeret af Menighedsrådet eller sognepræsten
• Kor- og forældrearrangementer
• Sogneaftener, eftermiddagsmøder, studiekredse
• Kirkespisning og kirkekaffe
• Foredrag, film eller lign.

Stalden kan under særlige omstændigheder mod særskilt aftalt gebyr stilles til rådighed for kulturelle møder i foreninger, der er godkendt af Husudvalget dvs. - lokale foreninger med et kirkeligt/socialt/kulturelt formål.
I tvivlstilfælde vedr. anvendelse af Stalden rettes forespørgsel til Menighedsrådet.

Anvendelse af lokalet sker i videst muligt omfang i rækkefølge som angivet ovenfor.
Pludselige situationer, der indikerer en ændret prioritet, skal forelægges Menighedsrådet/Husudvalget for vurdering og beslutning.

Den nøgleansvarlige person skal deltage i arrangementet.

Ved udlejning af Stalden i henhold til regler herom betales en fast pris som bestemt i den til enhver tid vedtagne lejeaftale.
Kontakt Osted Kirke
 
Osted Kirke
Byvejen 28A, Osted
4320 Lejre

Kirkekontoret
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Tlf. 46 49 70 97
 
Præstesekretær: Terkel Olsen
Tlf. 46 49 70 97 - Mail: teol@km.dk
Træffetid i Præstegården: torsdage kl. 10-12.

Sognepræst: Torsten Dam-Jensen
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 70 97
 
Graver: Janni Hansen
Byvejen 30B, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 78 08 / 40 46 79 08
Mail: ostedkirkegaard@mail.dk
Kontor-/ træffetid: onsdag kl. 10-12
Mandag fri. Træffes bedst på telefon
tirsdag til fredag kl. 11-12.

CVR nr. 21 70 80 11
Sognekode: 7171
 
Kirkeværge:
Bjarne Bjergager Jensen
Telf.: 46 49 82 83 / 51 19 46 53