Osted Kirke / Personale

Personale ved Osted Kirke

Sognepræst

Torsten Dam-Jensen
Byvejen 30A, Osted . 4320 Lejre
 
Telf.: 46 49 70 97
Mail: tdj@km.dk
Kirkesanger

Henrik Rasmussen
Baunehøj 28, Osted . 4320 Lejre

Telf.: 46 49 77 75
Mail: sommerras@gmail.com
Graver
Janni Berit Skovbølling Hansen
Mandag fri. Træffes bedst på telf.
tirsdag-fredag 11.00-12.00
Kontortid/træffetid: onsdag 10.00-12.00
Telf.: 40 46 79 08 / 46 49 78 08
 
Gravermedhjælper
 
Torben Larsen
Agertoften 6, Osted . 4320 Lejre
Telf.: 51 41 35 03
 
Organist

Camilla Donovan
Kromarksvej 4, Osted . 4320 Lejre
Telf.: 21 95 82 02
Mail: camillabrittdonovan@gmail.com
Kontakt Osted Kirke
 
Osted Kirke
Byvejen 28A, Osted
4320 Lejre

Kirkekontoret
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Tlf. 46 49 70 97
 
Præstesekretær: Terkel Olsen
Tlf. 46 49 70 97 - Mail: teol@km.dk
Træffetid i Præstegården: torsdage kl. 10-12.

Sognepræst: Torsten Dam-Jensen
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 70 97
 
Graver: Janni Hansen
Byvejen 30B, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 78 08 / 40 46 79 08
Mail: ostedkirkegaard@mail.dk
Kontor-/ træffetid: onsdag kl. 10-12
Mandag fri. Træffes bedst på telefon
tirsdag til fredag kl. 11-12.

CVR nr. 21 70 80 11
Sognekode: 7171
 
Kirkeværge:
Bjarne Bjergager Jensen
Telf.: 46 49 82 83 / 51 19 46 53