Allerslev Kirke / Personale

Personale ved Allerslev Kirke

Sognepræst

Torsten Dam-Jensen (Studieorlov fra 1/3-31/5-2020)
Byvejen 30A, Osted . 4320 Lejre
 
Telf.: 46 49 70 97
Mail: tdj@km.dk
Kirkesanger

Henrik Rasmussen
Baunehøj 28, Osted . 4320 Lejre

Telf.: 46 49 77 75
Mail: sommerras@gmail.com
Graver
 
Thajs Overgaard
Kontor: Munkedammen 8, Allerslev . 4320 Lejre
 
Telf.: 23 30 13 41
Gravermedhjælper
 
Christina Weber Zahle
 
 
 
 
Organist

Camilla Donovan
Kromarksvej 4, Osted . 4320 Lejre
Telf.: 21 95 82 02
Mail: camillabrittdonovan@gmail.com

Kontakt Allerslev Kirke:

Allerslev Kirke
Lejrevej 17, Allerslev
4320 Lejre

Sognepræst Torsten Dam-Jensen
(Studieorlov fra 1/3-31/5-2020)
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Telf.: 4649 70 97
Mail: tdj@km.dk

Vikar for sognepræst Torsten Dam-Jensen fra 1. marts til og med 31. maj:

Steen Dilling
Tlf. 46 19 48 58 / 50 57 75 47
steendilling@hotmail.com
Træffes normalt torsdage kl. 10 - 12
på kirkekontoret.
 
Graver Allerslev Kirke
Thajs Overgaard
Munkedammen 8, Allerslev
4320 Lejre
Telf.: 4648 0341/2330 1341
Mail: allerslevkirke@tdcadsl.dk

CVR nr. 21 68 46 19
Sognekode: 7172