Osted Kirke / Menighedsråd

Menighedsrådet for Osted Sogn

Formand                                    Klik for mere info
Hans Høyer
Flintebjerg 14, Osted . 4320 Lejre
Telf.: 46 49 75 11 / 40 17 75 11
Medlem af musikudvalget      Klik for mere info
 
Aino Lybæk
Toftekæret 9, Osted . 4320 Lejre
Telf.: 29 70 99 14
Mail: aino.lybaek@tdcadsl.dk
Næstformand                           klik for mere info
Gitte Petersen
Baunehøj 20, Osted . 4320 Lejre
Telf.: 31 20 38 20
Medlem af stående udvalg              Klik for mere info

Børge Lundskov Larsen
Mannerupvej 44, Osted . 4320 Lejre
Telf.: 46 49 60 78 / 30 33 60 78
Mail: lundskovlarsen@gmail.com
Sognepræst
og medlem af aktivitetsudvalget
 
Torsten Dam-Jensen
Byvejen 30A, Osted . 4320 Lejre
Telf.: 46 49 70 97
Mail: tdj@km.dk
Kontakt Osted Kirke
 
Osted Kirke
Byvejen 28A, Osted
4320 Lejre

Kirkekontoret
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Tlf. 46 49 70 97
 
Præstesekretær: Terkel Olsen
Tlf. 46 49 70 97 - Mail: teol@km.dk
Træffetid i Præstegården: torsdage kl. 10-12.

Sognepræst: Torsten Dam-Jensen
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 70 97
 
Graver: Janni Hansen
Byvejen 30B, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 78 08 / 40 46 79 08
Mail: ostedkirkegaard@mail.dk
Kontor-/ træffetid: onsdag kl. 10-12
Mandag fri. Træffes bedst på telefon
tirsdag til fredag kl. 11-12.

CVR nr. 21 70 80 11
Sognekode: 7171
 
Kirkeværge:
Bjarne Bjergager Jensen
Telf.: 46 49 82 83 / 51 19 46 53