Osted Kirke

Træk i billedet med musen så du drejer. Og tryk på pilen for at gå ind i kirken.

Kontakt Osted Kirke
 
Osted Kirke
Byvejen 28A, Osted
4320 Lejre

Kirkekontoret
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Tlf. 46 49 70 97
 
Præstesekretær: Terkel Olsen
Tlf. 46 49 70 97 - Mail: teol@km.dk
Træffetid i Præstegården: torsdage kl. 10-12.

Sognepræst: Torsten Dam-Jensen
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 70 97
 
Graver: Janni Hansen
Byvejen 30B, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 78 08 / 40 46 79 08
Mail: ostedkirkegaard@mail.dk
Kontor-/ træffetid: onsdag kl. 10-12
Mandag fri. Træffes bedst på telefon
tirsdag til fredag kl. 11-12.

CVR nr. 21 70 80 11
Sognekode: 7171
 
Kirkeværge:
Bjarne Bjergager Jensen
Telf.: 46 49 82 83 / 51 19 46 53