Osted Kirke

Træk i billedet med musen så du drejer. Og tryk på pilen for at gå ind i kirken.

Kontakt Osted Kirke
 
Osted Kirke
Byvejen 28A, Osted
4320 Lejre

Kirkekontoret
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Tlf. 46 49 70 97
 
Præstesekretær
Terkel Olsen
Tlf. 46 49 70 97 - Mail: teol@km.dk
Træffetid i Præstegården: torsdage kl. 10-12.

Sognepræst Torsten Dam-Jensen
(Studieorlov fra 1/3 til 31/5 2020)
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 70 97
 
Vikar for sognepræst Torsten Dam-Jensen fra 1. marts til og med 31. maj:

Steen Dilling
Tlf. 46 19 48 58 / 50 57 75 47
steendilling@hotmail.com
Træffes normalt torsdage kl. 10 - 12
på kirkekontoret.

Graver Janni Hansen
Byvejen 30B, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 78 08 / 40 46 79 08
Mail: ostedkirkegaard@mail.dk
Kontor-/ træffetid: onsdag kl. 10-12
Mandag fri. Træffes bedst på telefon
tirsdag til fredag kl. 11-12.

CVR nr. 21 70 80 11
Sognekode: 7171