Fra fødsel til død / Konfirmander

Konfirmander

 
Der er nu åbent for tilmelding til konfirmation i 2020:
  • Osted kirke, St. Bededag, fredag den 8. maj 2020
  • Allerslev kirke, Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 21. maj 2020
Elever fra Osted og Allerslev skole kan benytte tilmeldingsskemaer og informationsbrev, lagt op på skolernes intranet. Skema kan også rekvireres via kirkekontoret, teol@km.dk.
 
NB: Hvis skema tilsendes via mail/digitalt, må der IKKE anføres fulde CPR! kun fødselsdato, ej heller i mails i øvrigt.
 
Øvrige kan tilmelde sig ved at sende en maíl med navn og fødselsdato til tdj@km.dk, cc. teol@km.dk.

Undervisningen begynder i september måned. Mødeplan udsendes efter sommerferien 2017.
 
Der indkaldes inden sommerferien til konfirmandINTRO, som er en gudstjeneste, hvor de nye konfirmander præsenteres for menigheden, og hvor alle er velkomne bagefter til et traktement i Stalden/Munkehuset.
 
Der er konfirmandINTRO i Allerslev kirke søndag d. 3. september 2017 og i Osted kirke søndag d. 10. september 2017.