Mere info / Kandava

Kandava

Alt har sin tid!

Op til denne jul er restbeløbet – kr. 5.188 – på vores konto over de i kirkerne indsamlede midler til vore venner i den evangelisk-lutherske menighed i Kandava og deres projekt suppekøkken blevet overført. Kontoen er nu lukket. Menighedsrådene har besluttet at indstille samarbejdet, som blev etableret i 1993, men som i de seneste år har skrantet.
Uden et levende engagement lader det sig ikke gøre at opretholde en venskabsforbindelse.

Med blødende hjerte takker jeg vore venner for alt det, de har givet mig af tro og håb og kærlighed. I vil altid være i mine tanker. Paldies! Gud velsigne jer! Dievs sveti Latviju!

Torsten Dam-Jensen
Sognepræst