Præstens side / Mine forgængere i embedet

Mine forgængere i embedet

Her findes rækken af mine forgængere som sognepræster i Osted og Allerslev sogne i de sidste 200 år, begyndende med min umiddelbare forgænger. Årstallene angiver, i hvilken periode de virkede her. Som det også fremgår, virkede de fra 6 år til 38 år.

En fuldstændig fortegnelse samt en nærmere personbeskrivelse af samtlige præster siden reformationen (1536) findes i min bog: ”En snes præster og to præstegårde”.

Poul Erik Nørgaard Mikkelsen 1979-1985 7 år
Inger von Haller Grønbæk 1970-1978 8 år
Per Christiansen 1955-1969 14 år
Jesper Tage Valdemar Lyndby Jensen 1943-1955 12 år
Søren Jensen Aaby 1924-1942 18 år
Halvdan Helweg 1918-1924 6 år
Zakarias Victor Alfred Redøhl 1880-1918 38 år
Jens Christian Jensen 1846-1879 33 år
Poul Moth Testrup Nørgaard 1832-1846 14 år
Gustav Ludvig Schiern 1805-1832 27 år
Sejer Olrog 1799-1805 6 år