Allerslev Kirke / Menighedsråd / Dagsorden/Referater

Dagsordener og referater for Allerslev Menighedsråd

Kontakt Allerslev Kirke:

Allerslev Kirke
Lejrevej 17, Allerslev
4320 Lejre

Sognepræst Torsten Dam-Jensen
(Studieorlov fra 1/3-31/5-2020)
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Telf.: 4649 70 97
Mail: tdj@km.dk

Vikar for sognepræst Torsten Dam-Jensen fra 1. marts til og med 31. maj:

Steen Dilling
Tlf. 46 19 48 58 / 50 57 75 47
steendilling@hotmail.com
Træffes normalt torsdage kl. 10 - 12
på kirkekontoret.
 
Graver Allerslev Kirke
Thajs Overgaard
Munkedammen 8, Allerslev
4320 Lejre
Telf.: 4648 0341/2330 1341
Mail: allerslevkirke@tdcadsl.dk

CVR nr. 21 68 46 19
Sognekode: 7172