Fra fødsel til død / Bryllup

Bryllup

Bryllup aftales med kirkekontoret og sognepræsten i det sogn, I ønsker bryllup. Der skal indhentes en prøvelsesattest på www.borger.dk forud for brylluppet. Attesten må højst være 4 måneder gammel ved vielsen. Attesten skal indleveres til kirkekontoret. Brudepar kan søge om navneændring på bryllupsdagen gebyrfrit på www.borger.dk. Navneændringen behandles af bopælssognet, vielsen af det sogn, hvor vielsen foregår.

Bryllup aftales med sognepræsten på tdj@km.dk eller tlf. 46 49 70 97 efter forudgående henvendelse til præstesekretæren på teol@km.dk eller tlf. 46 49 70 97.
 
NB: Vielsesanmeldelse må IKKE indeholde fulde CPR, hvis det sendes digitalt/via mail, kun fødselsdato, ej heller i mails i øvrigt.