Osted Kirke / Stalden

Osted Sognegård - Stalden

”Stalden” ved Osted Præstegård er bygget for og vedligeholdes gennem de kirkelige ligningsmidler, dvs. de kirkeskattekroner, som medlemmer af Folkekirken i sognet betaler. Den bruges til en lang række forskellige sogneaktiviteter såsom konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, korvirksomhed (”Fyraftenskoret”), sogneaftener, menighedsrådsmøder etc.

Desuden er det muligt for sognemenighedens medlemmer at leje den i forbindelse med kirkelige handlinger i Osted kirke som f.eks. kaffe efter begravelse/bisættelse, hvis den er ledig. De nærmere betingelser fås ved henvendelse til Lis Dam-Jensen på lisdamjensen@gmail.com.
Kontakt Osted Kirke
 
Osted Kirke
Byvejen 28A, Osted
4320 Lejre

Kirkekontoret
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Tlf. 46 49 70 97
 
Præstesekretær
Terkel Olsen
Tlf. 46 49 70 97 - Mail: teol@km.dk
Træffetid i Præstegården: torsdage kl. 10-12.

Sognepræst Torsten Dam-Jensen
Byvejen 30A, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 70 97

Graver Janni Hansen
Byvejen 30B, Osted
4320 Lejre
Telf.: 46 49 78 08 / 40 46 79 08
Mail: ostedkirkegaard@mail.dk
Kontor-/ træffetid: onsdag kl. 10-12
Mandag fri. Træffes bedst på telefon
tirsdag til fredag kl. 11-12.

CVR nr. 21 70 80 11
Sognekode: 7171